Neler yeni

Türk tarihi kültürü

osmanke

Müdavim
Kadim Üye
Katılım
27 Ocak 2023
Mesajlar
1,243
Tepki puanı
2,636
Puanları
113
Konum
TR
Web sitesi
turkvod.com
Türk Tarihi

Türk tarihinin gelişimi ister istemez, Türk tarihine bakışında farklı olmasına sebep olmuştur. Bilindiği gibi tarihî kuruluşları ve gelişmeleri farklı farklı olan milletlerin, tarih sistemleri de farklılık arz eder. Bugün dünyadaki belli başlı milletlerin oluşumu, tarihî süreç içinde gözlemlenebilmektedir. Aynı şeyi Türk tarihi için söylemek mümkün değildir. Çünkü Türk milletinin oluşumu tarihle yaşdaştır. Aynı şekilde birçok milletin tarihi belli bir coğrafyada geliştiği hâlde, Türk tarihi aynı zaman dilimi içinde, değişik ve çok geniş coğrafyalarda gelişme göstermiştir. Türk tarihinin bir diğer özelliği, tarihî derinlik ve coğrafî genişliğe rağmen sosyo-kültürel yapısı sonucu, millet olarak, faaliyetlerinin büyük bir bölümünü belgeleyememiş olmasıdır. Osmanlı öncesi Türk tarihinin özellikle Türkistan Türk tarihinin, Türkçe belgeleri hemen hemen yok denecek kadar azdır. Ancak bu eksiklik ilişkide bulunulan milletlerin tarihî kaynaklarındaki bilgilerle giderilebilmektedir. Bu ilişkiler doğrultusunda Çin, İran, Arap, Roma, Bizans, Slavlar ile Yahudi, Hıristiyan ve İslâm kaynakları Türkler hakkında oldukça önemli bilgileri günümüze ulaştırmışlardır.
 

osmanke

Müdavim
Kadim Üye
Katılım
27 Ocak 2023
Mesajlar
1,243
Tepki puanı
2,636
Puanları
113
Konum
TR
Web sitesi
turkvod.com
Türk Tarihine Genel Bakış

Türk milleti doğuda Japon denizinden, batıda Baltık denizine; Kazan-Güney Sibirya hattından güneyde Hindistan’a; Ortadoğu’ya ve Kuzey Afrika’nın Atlas Okyanusu kıyılarına kadar uzanan sahada, belirli zaman dilimleri içinde, çeşitli hanedan adları altında hükümran olmuş dünyanın en eski milletidir. Kabaca Avrupa-Asya kıtalarının orta kesimini oluşturan Avrasya bozkırları çeşitli adlar altındaki Türk kavimlerinin vatan topraklarını oluşturmuştur. Bugünkü bilgiler ışığında M.Ö. 3000 yıllarına kadar indirilebilen Türk tarihi, 5000 yılı aşkın bir devamlılık arz etmesi yanında, dünya medeniyetine sağladığı katkılar bakımından da insanlık tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü hiçbir Avrupa ülkesi veya Avrupalı bir milletin, Türk tarihinden ayrı bir tarihi düşünülemez. Bugünkü Batı medeniyetini meydana getiren toplulukların her biri tarih boyunca Türklerle ilişkiler kurmuşlar, siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda karşılıklı etkileşim içinde bulunmuşlardır. Avrupalı milletlerin eski ataları olan Germenler, Franklar, Gotlar, Slavlar, Vandallar vb.nin tarihî başlangıçlarından günümüzdeki torunlarının, tarihî süreç içinde çeşitli Türk unsurları ve hanedanları ile ilişkileri dünya tarihinin belki de en önemli bir kesitini oluşturur. Hatta denilebilir ki, Türk tarihi değerlendirilmeden bir dünya tarihi yazılamaz.

Diğer yandan Türkler tarih boyunca oldukça coğrafya olarak geniş bir alanda, çeşitli kültürler ve temsilcileri ile karşılaşmış ve o coğrafyada egemen olmuşlardır. Siyasî, sosyal ve kültürel alanda bu coğrafî sahada Türk etkisi yüzyıllar boyunca devam etmiş ve hâlâ Türk izleri Türkiye Cumhuriyeti ve 1990 sonrası bağımsızlığına tekrar kavuşan Türk devletleri ile yaşamakta ve yaşatılmaktadır. Türk kültürünün bütün unsurlarını bu mekân üzerinde, geniş coğrafî hareketliliğe rağmen bir arada tutan temel sosyo-kültürel kurumları da bu tarihî zaman içinde gelişme göstererek günümüze gelmiştir. Öyle ki, Türk medeniyeti ve kültürü, çeşitli hanedan adlarını taşıyan Türk devletleri ile çevre ülkelere, o ülkelerin kavimlerine âdeta taşınmıştır.

Kaynak:

Baykara, Tuncer; Türk, Türklük Ve Türkler; [IQ Kültür-Sanat-Yayıncılık], İstanbul 2006, s. 496.

Cahun, Leon; Asya Tarihine Giriş, Kökenlerden 1405’e Türkler ve Moğollar; Çev. Sabit İnan Kaya, [Seç Yayım Dağıtım], İstanbul 2006, s. 323.

Çin Kaynaklarında Türkler, Eski T’ang Tarihi (Chiu T’ang-shu); Haz. İsenbike Togan-Gülnar Kara-Cahide Baysal; [AKDTYK-TTK], Ankara 2006, s. XXX + 518 + 8 Harita.

Divitçioğlu, Sencer; Orta-Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma; [İmge Kitabevi], Ankara 2006, s. 78.

Tarihte Türk Devletleri, C. I; [Ankara Üniversitesi], Ankara 1987, s. X + 422.

Tarihte Türk Devletleri, C. II; [Ankara Üniversitesi], Ankara 1987, s. VI + (423-816) + 16 Harita.

Metnin tümüne ''Türk Tarihini Genel Bakış'' dökümanından ulaşabilirsiniz.
 

osmanke

Müdavim
Kadim Üye
Katılım
27 Ocak 2023
Mesajlar
1,243
Tepki puanı
2,636
Puanları
113
Konum
TR
Web sitesi
turkvod.com

TÜRK TARİHİ NASIL ÖĞRENİLİR?​

28.083 görüntüleme 7 Eyl 2022 TÜRK TARİHİ
Türk tarihini sıfırdan öğrenmek ister misiniz? İlk Türk devletinden bugüne kadar hepsini öğrenelim mi? Türk tarihini size bir eğitim seti gibi sunmak benim için bir şereftir. Bu eğitim seti ilk başta 13 bölümden oluşacaktır. Hiç bilmeyenler için tamamen sıfırdan başlayacağız. İlk video 75 dakikalık bir videodur ve devamı gelecektir. Ayrıca 12 video ile en sık merak edilenleri de sizin için soru-cevap olarak hazırlıyoruz. Ahmet TAŞAĞIL hocamıza teşekkürler. Lütfen Türk tarihi ile ilgili doğru kaynakları okumadan yorum yazmayın boşuna ricam. Türk tarihinin tüm videolarının yayınlandığı oynatma listesi linki https://youtube.com/playlist?list=PLx... Sıralı olarak videoların linkleri TÜRK TARİHİ - BÖLÜM 1 https://www.youtube.com/watch?v=kIffE... TÜRK TARİHİ NASIL ÖĞRENİLİR? https://www.youtube.com/watch?v=zBU1Q... İLK TÜRKLER KİMDİ? https://www.youtube.com/watch?v=G6mRQ... İLK TÜRK DEVLETİ https://www.youtube.com/watch?v=FPNdz... CENGİZ HAN TÜRK MÜYDÜ? https://www.youtube.com/watch?v=J_dVV... İSLAM ÖNCESİ TÜRK İNANIŞLARI ve ŞAMANİZM https://www.youtube.com/watch?v=pUgDZ... TÜRKLER İSLAM'A NASIL GEÇTİ? https://www.youtube.com/watch?v=SX8cW... TÜRK KÜLTÜRÜNE İSLAMİYET ETKİSİ https://www.youtube.com/watch?v=OeeVk... ÇİN'DEKİ PİRAMİTLER ve TOMRİS HATUN https://www.youtube.com/watch?v=p_lH7... KIZILDERİLİLER TÜRK MÜYDÜ? https://www.youtube.com/watch?v=p_lH7... TÜRK TARİHİNE EN BÜYÜK ETKİYİ KİM YAPTI? https://www.youtube.com/watch?v=lGc0R... ERGENEKON DESTANI https://www.youtube.com/watch?v=QimWE... ÇİFT BAŞLI KARTAL ve GAMALI HAÇ TÜRKLERE Mİ AİT? https://www.youtube.com/watch?v=3wbQi...
To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.
 

osmanke

Müdavim
Kadim Üye
Katılım
27 Ocak 2023
Mesajlar
1,243
Tepki puanı
2,636
Puanları
113
Konum
TR
Web sitesi
turkvod.com

Türkler Nasıl Müslüman Oldu? Talas Savaşı 751​

OSMANLI NASIL KURULUDU? Osman Bey:
To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.
... Bozkırın Altın Çocuğu: EMİR TİMUR:
To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.
... DOĞU VE BATININ İLK BÜYÜK SAVAŞI: Truva:
To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.
... GAZALA ve El ALAMEYN MUHAREBELERİ 1942:
To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.
............ Talas savaşı, 751 talas, talas muharebesi, islamın yayılışı, orta asya tarihi, abbasiler, emeviler, kuteybe, haccac, göktürkler, karluklar, türgişler, oğuzlar, islam tarihi, türk tarihi, belgesel, Türkler Nasıl Müslüman Oldu? sulu kağan, bilge kağan, kabaç hahun, semerkand, buhara, maveraünnehir, harzem, horasan, merv, nişabur, talekan, talkan, cürcan, battle od talas, belgesel, documentary, balasagun, türkistan, orta asya, türkler, araplar.... #dfttarih #türktarihi #talas
To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.
 
Üst